William Shakespeare szerelmes idézetek

Barátság csalárdság, szerelem bolondság. William Shakespeare
Mi, hű szerelmesek, csodálatos bukfenczeket vetünk; de valamint a természetben minden halandó, úgy a szerelemben az egész világ halálos bolond. William Shakespeare
Szerelmi önkivűllét,
(...) erővel önvesztébe tör
S kétségb`esett szándékra ösztönöz,
Mint bármi szenvedély az ég alatt,
Mely ostorozza létünk. William Shakespeare
Ha lángol a vér, mily pazérul ad
A nyelvnek a sziv ilyen fogadást.
E fényt, leányom - több világa, mint
Melegje, és kialszik, míg rakod -
Tűznek ne vedd ám. William Shakespeare
Mert mint mondják, még a hitvány ember is megnemesedik, ha szerelmes, valami nemesség szállja meg, ami nem véle született. William Shakespeare
Ó jaj, a hű szerelmek folyama,
amennyit én olvastam vagy regében
hallottam, kényelmes nem volt soha. William Shakespeare
Ó szerelem! mily fürge s ifju vagy te!
S hatalmad bár oly befogadni kész,
Akár a tenger, nem hullhat beléd
Semmi, akármily szárnyaló legyen,
Ami ne lenne benned semmivé
Egy perc alatt! William Shakespeare
Szerelmeseknek, hogyha - Isten ments! - kifogynak a szóból, legjobb kisegítő a csók. William Shakespeare
Veszett szerelem! Szerelmes gyűlölség!
Ó, valami, mi semmiből fogant!
Ó, súlyos könnyűség, komoly üresség,
Gyönyörű alakok torz zűrzavarja!
Ólompehely, hidegtűz, éberálom,
Beteg egészség, minden, ami nem!
Így szeretek én, s ezt nem szeretem. William Shakespeare
Lassan szeress s szeretni fogsz sokáig. William Shakespeare
Sok tárgyat, ami hitvány, nemtelen,
Naggyá, dicsővé tesz a szerelem. William Shakespeare
Sokat szenvedtem s belém szeretett,
én meg belé, mert szánta szenvedésem. William Shakespeare
Tanuld olvasni a sok néma jelem;
Szemmel is hall az okos szerelem. William Shakespeare
És mindenemet lábadhoz terítem
S követlek az egész világon át. William Shakespeare
Bolond a szerelmes, oly fövő agyú
S ábrázó képzetű, hogy olyat is lát,
Mit józan ész felfogni képtelen. William Shakespeare
Mily vad a gyűlölet - s a szerelem!
Vad szerelem! Szerelmes gyűlölet!
Ó, semmiből fogantatott valóság!
Ó, terhes semmi! Ó, komor bohóság!
Ó, szépségek förtelmes káosza!
Ólmos pehely, fagyos láng, tiszta füst,
Virrasztó álom, sorvasztó öröm:
Ilyen szerelmem! - s épp ezt gyűlölöm! William Shakespeare
A szerelem oly változó,
Oly dús, hogy ő a képzelet maga. William Shakespeare
A méz is
Csömörletes, mihelyt túlontúl-édes. William Shakespeare
Be furcsa, hogy az ember látja, milyen kacagnivaló bolond más, mikor szerelmes, mégis egyszer aztán kikacagtatja saját magát is, amikor szerelembe esik ő is. Megesküdni ugyan nem mernék rá, hogy a szerelem osztrigává nem bűbájol engem is, de arra aztán megesküszöm, hogy amíg osztrigává nem változtam, ilyen bolond nem leszek. William Shakespeare